Informatie Mindfulness

BijJuul Juul Godschalk Mindfulness, Massage en Lifecoaching

Mindfulness is voor iedereen die voelt dat er meer uit zijn leven te halen valt. In de mindfulnesstraining krijg je tools aangereikt die leiden tot positieve blijvende veranderingen in je leven. Je krijgt meer inzicht in je gedachtenwereld en leert anders omgaan met gedachtenpatronen en oordelende, negatieve en ondermijnende gedachten. Na de training accepteer je jezelf en je situatie meer. Je leert effectiever omgaan met stress, spanning en de dynamiek van het leven. Ook krijg je een positiever zelfbeeld, ben je minder (ver)oordelend t.o.v. jezelf & anderen, leer je je lichaam beter voelen en kun je beter je grenzen herkennen en aangeven.

Mindfulness betekent simpelweg: Bewust zijn van de huidige ervaring; aandacht hebben voor wat er gebeurt in het hier en nu, zonder te (ver)oordelen. Waar je aandacht is, daar ben je. Maar heel vaak is onze aandacht niet in het hier en nu, maar in het verleden of de toekomst. En we leven vaak op de automatische piloot, zonder ons hier bewust van te zijn. Mindfulness is een vaardigheid die je kunt oefenen. De training gaat over de kunst om aanwezig te zijn in het hier en nu. Met mindfulness leef je intenser. En door vaker je aandacht te sturen, leer je afstand nemen van de spinsels in je hoofd. Je kunt je beter concentreren, je ontspant makkelijker. Je mind wordt rustiger. 

Vanuit de mindfulness ben je al helemaal oké zoals je bent, wat je problemen ook zijn. Problemen en moeilijkheden horen nu eenmaal bij het leven. We willen vervelende ervaringen graag vermijden of uit de weg ruimen. We zoeken juist fijne ervaringen en willen deze graag vasthouden. We streven vaak naar iets anders dan wat er nu is. Het kost veel energie om te vechten tegen wat je niet wilt. De training zal je uitnodigen om je bewust te worden van je gedachten door er met een afstandje naar te kijken. Mindfulness leert je dat je gedachten niet de werkelijkheid hoeven te zijn, dat ze automatisch ontstaan en dat gedachten geen feiten zijn. Je leert de dingen te zien zoals ze zijn door op te merken en te observeren. Je leert je ervaringen te accepteren. En door acceptatie komen we tot rust in het bewustzijn van wat er nu is.  

Lees  hier de reacties van cursisten die de training gevolgd hebben!  

Minfulness hoofd vol

 

Van doe-modus naar zijn-modus. Van hoofd naar lijf. Van automatische piloot naar bewust leven. Met aandacht en zonder oordeel. Meer genieten!


Kijk hier voor meer informatie over de 8-weekse groepstraining en hier voor meer informatie over de 6-weekse individuele mindfulnesstraining. 

Bewezen resultaat Mindfulness

De afgelopen 25 jaar is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect van Mindfulness. En Mindfulness zweverig of hype? Integendeel.

Het is een combinatie van eeuwenoude oosterse meditatietechnieken en westerse cognitieve psychologie. En het werkt! Het is een interessante East-meets-West-methode die vele mensen aanspreekt en waarvan dus ook in talloze wetenschappelijke onderzoeken is aangetoond dat het werkt.

De meest gebruikte vormen van Mindfulnesstraining zijn de MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) en de MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy). MBSR is in 1979 ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn aan de Universiteit van Massachusetts voor patiënten met chronische klachten. Hij is de grondlegger van de training zoals die ook wordt gegeven door Bij Juul. De training van John Kabat-Zinn richtte zich op het inzetten van de eigen kracht en het hanteren van stress, pijn en ziekte. Het resultaat was een langdurige verbetering van zowel lichamelijke en psychische klachten

Ook is inmiddels gebleken dat Mindfulness een positief effect heeft op de gezonde mens. De training leidt tot vermindering van stress, piekeren en angst en een vergroting van het empathisch vermogen en zelfcompassie. Verder blijkt mindfulness een effectief middel in het verminderen van burn-out en vergroten van de flexibiliteit, aanpassingsvermogen, welzijn en emotionele stabiliteit. Mindfulness kan bloeddruk verlagen en geheugen verbeteren.

Mindfulness leert je anders omgaan met gedachten en hierin onderscheidt de training Mindfulness zich van andere gedragstherapieën die zich richten op het veranderen van gedrag of van gedachten.

Onderstaand artikel uit het NRC Handelsblad geeft een heldere uiteenzetting wat de effecten van Mindfulness zijn, inclusief wetenschappelijke onderbouwing. Uit onderzoek komt bijvoorbeeld naar voren dat door de inzet van mindfulness de kans op een terugval in depressie gemiddeld met 44% daalt. Er ontstaat onder artsen en psychologen steeds meer erkenning dat mindfulness een plaats moet krijgen naast andere medische behandelingen.

1. Artikel NRC Handelsblad over Mindfulness

Er zijn honderden studies gepubliceerd over de effecten van mindfulness. Hieronder vind je een overzicht, onderverdeeld naar thema:

2. Overzicht van effecten van Mindfulness, onderverdeeld naar thema.

Hierbij een overzichtelijke uiteenzetting van allerlei verschillende wetenschappelijke onderzoeken:

3. Heldere uiteenzetting verschillende wetenschappelijke onderzoeken

Hierbij een onderzoek naar mindfulness en de invloed om de bloeddruk:

4. Mindfulness verlaagt bloeddruk

Hierbij een artikel op Nu.nl dat uitleg geeft over dat meditatie een pijnstillende werking heeft (zowel fysiek als emotioneel):

5. Pijnstillende werking meditatie

Mindfulness & Stress

Het is bekend dat stress de hersenen beïnvloedt. Het angstcentrum groeit en andere hersendelen (die er voor zorgen dat je gezond om gaat met stressvolle situaties en je snel weer herstelt) krimpen juist. Uit hersenonderzoek blijkt dat je met mindfulness meditatie deze ‘schade’ kunt verminderen en wellicht zelfs voorkomen. Mindfulnessmeditatie versterkt de hersenen, daar waar stress juist de hersenen beschadigt. Lees hier meer!

Middelmatige tot zware stress laat de hersenmassa van verschillende delen van de Amygdala toenemen. De Amygdala wordt ook wel het angstcentrum genoemd. Wordt de Amygdala geprikkeld door iets wat angst of stress veroorzaakt, dan regelt het de zogeheten ‘vecht-vluchtreactie’. Dit gaat automatisch en heel snel: je ‘schiet in de stress’ of in angst.

De Amygdala grijpt dus eerder heftig in als je langere tijd onder stress gestaan hebt. Overbelaste mensen krijgen regelmatig angstklachten die ze eerder niet hadden (Sociale angst, faalangst of bijvoorbeeld angst in drukke omgevingen of kleine ruimtes). Twee andere regio’s in de hersenen, de Hippocampus en de Prefontale Cortext, nemen bij stress juist in omvang af. De Hippocampus speelt een belangrijke rol bij het stresssysteem van het lichaam, namelijk bij het verlagen van de hoeveelheid stresshormoon (cortisol) na stressvolle ervaringen.

Bij iemand die geregeld gestrest is, raakt juist deze Hippocampus beschadigd door de hoge concentratie stresshormoon. Hierdoor herstel je juist langzamer van stress. Je stresssysteem raakt dus ontregeld. De Prefrontale Cortex regelt allerlei cognitieve en emotionele zaken voor je, zoals beslissingen nemen, plannen, relativeren, sociaal gedrag en impulsbeheersing. Je gaat dus emotioneel en cognitief minder goed functioneren.

Langdurige stress zorgt dus voor veranderingen in de hersenen, waardoor we steeds langzamer herstellen van stress, een steeds sterkere stressreactie ervaren en gebeurtenissen steeds slechter kunnen overzien en hanteren!

Mindfulness meditatie
Uit onderzoeken naar stress en mindfulness weten we al dat mindfulness-meditatie de effecten van stress doet verminderen. Uit hersenonderzoek komen interessante inzichten die dit onderbouwen. Mindfulnessmeditatie zorgt voor een afname in de Amygdala (het angstcentrum) en een toegenomen grijze massa in de Prefrontale cortex en de Hippocampus (Neuroplasticiteit van de hersenen). Dit verklaart waarom deelnemers na een mindfulnesstraining een minder sterke stressreactie ervaren, sneller herstellen van stress en beter in staat zijn om in complexe situaties het hoofd koel te houden.

Alhoewel de precieze mechanismen van neuroplasticiteit nog steeds niet volledig duidelijk zijn, lijkt het er dus op dat mindfulness meditatie het effect van stress op de hersenen precies omkeert!

Er zijn ook onderzoeken gedaan met ‘gezonde’ mensen waaruit blijkt dat ook zij baad hebben bij de mindfulnesstraining; zij zijn daarna beter in staat om emoties en gedachten te reguleren, te relativeren, te leren en te concentreren. Dezelfde hersengebieden blijken volgens onderzoek positief beïnvloed te worden door een mindfulnesstraining. Mindfulnessmeditatie lijkt daardoor een manier om ‘reserves’ aan te maken, een manier om de hersenen te beschermen tegen de schadelijke effecten van stress.


Bronnen: