Meditatie is eerlijk kijken naar jezelf

In de Vipassana-traditie wordt meditatie ook inzichtmeditatie genoemd. Het is een meditatievorm, waarbij methodisch gezien het ontwikkelen van opmerkzaamheid of mindfulness centraal staat en waarbij je kunt leren om op een directe en ongekleurde manier ervaringen in jezelf te observeren. Hierdoor kan een helder en bevrijdend inzicht ontstaan in hoe je als mens in elkaar zit en hoe je op een vaardige(r) manier om kunt gaan met de wisselvalligheden in het leven.

Het is een proces van thuiskomen bij wat zich in het nu in of aan je voordoet; een bewustwordingsproces met als doel het realiseren van helderheid, zuiverheid van geest en bevrijdend inzicht. Het is vooral belangrijk dat je op een open en eerlijke manier je eigen leven gaat bestuderen, zonder uit te hoeven gaan van vooronderstellingen of ideeën.

Dit bestuderen gebeurt niet op een intellectuele manier, maar door met vriendelijke interesse waar te nemen wat zich van moment tot moment in of aan je voordoet en dit tegelijkertijd te benoemen of te registreren, zonder dat je daarbij hoeft over te gaan tot het analyseren, reflecteren of (ver)oordelen van wat waargenomen wordt.

Meditatie gaat niet om het voorkomen dat je afdwaalt en voorkomen dat je gedachten hebt, maar vertrouwder worden met de patronen in je geest(het denken). Door daar regelmatig, liefst bijna dagelijks, ruimte voor te maken, krijg je steeds helderder wat er gebeurt in jóuw geest.

Het is uiteindelijk eerlijk kijken naar jezelf en jezelf niks meer wijsmaken!


Inzichtmeditatie leert ons kijken naar onszelf en de wereld zoals die nu is. Inzichtmeditatie is daarom realiteitsmeditatie. Het vraagt ons om onze oneindige gedachtespinsels over hoe het zou moeten zijn, los te laten. We ontwaken uit onze droomrealiteit.

De reden waarom het aanvankelijk lastig kan zijn om te mediteren ligt niet in het feit dat de oefening moeilijk is. Het is namelijk gewoon zitten & ademen:-) Simpel en op een natuurlijke manier. Het vereist geen extra inspanning of speciale lichaamshouding. Ons wordt niet gevraagd om iets te ‘doen’. Het is juist ‘ont-doen’ en een ervaring binnen te stappen van ‘niet-doen’. En dat is lastig omdat wij doeners zijn en geleerd hebben in de doe-modus te staan. 

En onze geest, ons denken, komt vaak vele redenen aandragen waarom we ons vooral niet zouden gaan mediteren. Vooral wanneer er onaangename dingen naar boven komen. Op die momenten hebben we zelfdiscipline en wilskracht nodig. Door je elke dag opnieuw voor te nemen dat je de oefeningen gaat doen en consequent te doen wat het van ons vraagt, versterken we onze persoonlijke wilskracht en bouwen we zelfdiscipline op. Het vraagt soms ook om een stuk overgave en vertrouwen.

Blijf altijd beseffen dat mindfulness & meditatie een leerproces is, waarbij je de relatie tussen lichaam en geest leert kennen. Wees natuurlijk en simpel. Het is niet nodig om op een onnatuurlijke of geforceerde manier te vertragen. Je wilt gewoon de dingen zien zoals ze zijn. Het is ook niet nodig om moeite te doen om te concentreren. Concentratie groeit op een natuurlijke manier door beoefening. Ons streven is om meer en meer mindful te worden. Hoe meer continu je mindfulness is, hoe scherper en receptiever wordt de geest. Veroordeel het huidige moment niet. Door stil te staan in het nu, in het huidige moment, creëer je ruimte.

Het is een proces van naar binnen keren en dit kan niet ervaren worden door iemand anders. Het is een reis die is ingegeven door toewijding, nieuwsgierigheid en intentie en er kan dus niks mislukken. Er is alleen jouw manier. Er zijn geen goede of verkeerde ervaringen. Er is alleen jouw ervaring. En jouw ervaring, precies zoals die zich ontvouwt, is wat telt. Heb vertrouwen in jouw proces.

You can do this!:)

Heb je vragen over mediteren & Mindfulness: mail me gerust! (welkom@bijjuul.com)

Lfs Juul